image image image

Tabulky

Tabulky pro výpočet objemu kulatiny online s možností

uložení na webu a vytisknutí

Katalog

Katalog výrobců, prodejců lesní techniky a náhradních dílů, poskytovatelů služeb v lesnictví. Do katalogu se můžete jednoduše přidat a prezentovat Vaší firmu

Diskuze

Jestliže potřebujete s něčím poradit, navštivte naše diskuzní fórum

  • Tabulky
  • Katalog
  • Diskuze

Ohlédnutí do historie lanovkového přibližování dříví v ČR

Technická úroveň lesního hospodářství v Československu po 2. světové válce odpovídala všeobecně úrovni středoevropských lesnicky vyspělých zemí. Lidská a animální síla byla při lesnických pracovních činnostech jediným energetickým zdrojem. Soustřeďování i odvoz dříví bylo doménou koňských potahů. V horských oblastech se vedle využití koní provozovalo doznívající tradiční sáňkařské svážení dříví, ale také vůči půdě i porostu drastické ruční spouštění dříví.

Rozsáhlá větrná kalamita v lednu 1955 v Jeseníkách obnažila u nás neřešený problém dopravy tlustého dříví z horských svahů a navíc ve ztížených podmínkách polomů, omezujících, nebo i vylučujících práci potahů. V té době pracovníci Výzkumné stanice Křtiny, inspirování informaceni ze švýcarské lesnické literatury o jednoduchém principu malé lesní lanovky, vyvíjí svoji mobilní vyklizovací lanovku označovanou jako VLN (vyklizovací lanovka s pohybem nákladu proti svahu). Likvidace kalamity je šancí jak lanovku VLN odzkoušet a provozně se s ní prezentovat.

Pohonnou stanicí malé lanovky se stal vyprošťovací naviják americké armády Waukesha, který po vylodění spojeneckých armád v Normandii neznámou cestou doputoval až k nám. Doplnění navijáku Waukesha o kladkostrojem předepnuté nosné lano, na kterém se pohybuje jednoduchý vozík setávající z běhounu a volné - padací kladky, umožnilo současné vyklizování dříví z obou stran trasy, dnes již samozřejmá technologická vlastnost každé lesní lanovky, které však znamená v té době radikální technologický průlom.

Z tehdy nežádoucí česko-americké spolupráce tak vzniká malá lesní lanovka, se kterou se podařilo během tří let přiblížit z rozsáhlých kalamitních ploch přes 10 tis. metrů krychlových dříví.

Práce v Jeseníkách byla úspěšná, princip malé lesní lanovky byl lesníky oceňován a postupně se v provozu prosadil. Antigravitační (proti svahu) doprava dříví se paradoxně ukázala technicky nejjednodušším řešením.

Značně složitější cestou prošel vývoj univerzálního typu lanovky pro provoz proti i po svahu. Nejprve sami lanovkáři horských lesních závodů v Jeseníkách, po pracovních zkušenostech s malo lesní lanovkou VLN vybavenou jednobubnovým navijákem, improvizují a potřebu druhého (vratného) bubnu řeší nadlehčením zadní nápravy zemědělského traktoru, demontáží kola a na jeho místo přišroubováním bubnu s vratným lanem. Pedálem nožní brzdy traktoru předepínají vratné lano a řídí tak výškové zavěšení nákladu pod jednoduchým vozíkem.

Pro VS Křtiny je to impuls pro vývoj několika typů dvoububnových navijáků DON postavených na saňovém podvozku. Některé navijáky DON se v provozním nasazení objevují i v současnosti, v 21. století, při zpracování větrných poomů, které se zdají být trvalým jevem lesního hospodářství.

 


 

Americký vojenský naviják Waukesha

využitý jako pohonná jednotka první

mobilní lesní lanovky v Československu

(1955)

Lesní lanovka s nosným a tažným bubnem

VLN postavená na VS Křtiny

(1958)

 


 

Zdroj : příručka Lesní lanovky, autor : ing. Přemysl Horek, CSc.

Vzhled stránek

Obrázky v galerii

Bottom Image Bottom Image Bottom Image Bottom Image

Bottom Image Bottom Image Bottom Image Bottom Image