image image image

Tabulky

Tabulky pro výpočet objemu kulatiny online s možností

uložení na webu a vytisknutí

Katalog

Katalog výrobců, prodejců lesní techniky a náhradních dílů, poskytovatelů služeb v lesnictví. Do katalogu se můžete jednoduše přidat a prezentovat Vaší firmu

Diskuze

Jestliže potřebujete s něčím poradit, navštivte naše diskuzní fórum

  • Tabulky
  • Katalog
  • Diskuze

Historický vývoj nástaveb na soustřeďování dříví

S rozmachem používání traktorů v lesním hospodářství na odvoz dřeva se začaly zapojovat traktory i do soustřeďování dříví. Traktory nejdříve dřevo soustřeďovaly pouze prostým vlečením, ale to skýtalo mnohé nevýhody. Dostupnost traktoru v porostu nebyla taková jako dostupnost koně a zajížděním do porostu byl poškozován spodek traktoru.

Aby traktor nemusel opouštět přibližovací linky, byly vyvíjeny traktorové navijáky na soustřeďování dříví. Jako jeden z prvních navijáků, který se dal použít i pro traktorové soustřeďování dříví, byl naviják Škoda 30. Ten byl konstruován a montován na stejnojmenný traktor, provizorně ho bylo možno namontovat i na traktory Zetor Super. Samotné zabrždění traktoru při navíjení se ukázalo brzy jako nedostačující a tak byla vyvinuta tzv. horská vzpěra, která se po spuštění zarývala a bránila traktoru v pojezdu vzad. Postupně se traktory dovybavovaly dalším speciálním příslušenstvím, které mělo zajistit bezpečnost posádky a snadný průběh soustřeďování dříví. Traktor Škoda 30 je současníkem traktoru Zetor 25, je ale o 5 HP silnější, což se osvědčilo zejména v lesní těžbě. Existovala také možnost osadit jej navijákem a horskou vzpěrou, čehož se dalo využít při soustřeďování dříví. Stále se ovšem jednalo o traktor ryze zemědělský, který nevyhovoval podmínkám lesního hospodářství, jež vyžadovalo především větší průjezdnost traktorů při překonávání terénních překážek a také vyšší výkon pro přibližování dříví a to i za nepříznivých podmínek daných počasím a terénem. Prvním traktorem zkonstruovaným jak pro potřeby zemědělství tak i lesnictví se stal Zetor Super s výkonem 35 HP a později 50 HP. Výkon 50 HP byl na dlouhou dobu největším výkonem, kterého traktory Zetor dosahovaly. Díky svému určení jak pro zemědělství, tak i lesnictví se traktor Zetor Super také stal prvním traktorem,na který byla cíleně vyvíjena nástavba na soustřeďování dřeva. Po dlouhou dobu se stal nejvíce využívaným traktorem v soustřeďování dříví.

Autor: Ondřej Smetana

Vzhled stránek

Obrázky v galerii

Bottom Image Bottom Image Bottom Image Bottom Image

Bottom Image Bottom Image Bottom Image Bottom Image