image image image

Tabulky

Tabulky pro výpočet objemu kulatiny online s možností

uložení na webu a vytisknutí

Katalog

Katalog výrobců, prodejců lesní techniky a náhradních dílů, poskytovatelů služeb v lesnictví. Do katalogu se můžete jednoduše přidat a prezentovat Vaší firmu

Diskuze

Jestliže potřebujete s něčím poradit, navštivte naše diskuzní fórum

  • Tabulky
  • Katalog
  • Diskuze

Historie soustřeďování dříví

Již od pravěkých dob byl člověk nucen při svých potřebách přesouvat dřevo z jednoho místa na druhé, ať už šlo o přinesení dřeva na oheň, na výrobu zbraní, nebo v pozdější době k zhotovení jednoduchých příbytků.

Veškerý takový pohyb se dřevem byl pouze manuální až s  domestikováním divokých koní, asi kolem roku 3000 př.n.l, a turů se začalo dřevo vozit animálními povozy. I k těmto povozům bylo dřevo nadále snášeno (soustřeďováno) manuálně. Ještě před vynálezem kola byl náklad smýkán za tažnými zvířaty nebo vožen na různých typech saní, a proto je možno se domnívat, že se takovým způsobem soustřeďovalo i dříví a odvážely se těžké kmeny dřeva z lesů k lidským příbytkům.

Manuální soustřeďování dřeva přetrvalo po dlouhá tisíciletí až do současnosti, ale s postupem času šlo pouze o mizivé procento hmoty z celkového objemu soustředěného dřeva. Šlo jednak o snášení celých stromků především velmi malé hmotnosti z výchovných těžeb, popřípadě výřezy, na které manuální síla stačila. K takovému způsobu se používaly různé pomůcky například dřevorubecké vynášecí kleště apod. Koulení dříví je posunování dříví podél podélné osy na malé vzdálenosti, především na skladech. K takovémuto koulení se používaly sapiny. V rozvojových zemích se takto dřevo soustřeďuje i na delší vzdálenosti za použití speciálních drah. Jeden z velice primitivních způsobů soustřeďování dříví je také kozelcování. U nás bylo používáno v horách. Šlo o shazování krátkých metrových výřezů ze svahu po spádnici do údolí. Manuálně se dřevo také vyklizovalo a přibližovalo pomocí různých vozíků, ať už kolesnových, nebo prostých.

Manuální soustřeďování dříví bylo postupem času vylepšováno směrem snížení namáhavosti prováděných prací a postupně vznikaly způsoby využívající maximálně gravitační sílu. Podle využití gravitační síly je jasné, že tyto způsoby se rozšířily především v hornatých a kopcovitých terénech. Šlo o sáňkování dříví, kdy se sáně vynesly na zádech do porostu, tam se naložily metrovými výřezy a sjelo se s nimi dolů do údolí, výjimečně se takto svážela i kulatina, nejčastěji však v délkách do 6 metrů. Práce to byla namáhavá a nesmírně nebezpečná, při kolizi hrozila až smrt sáňkaře. Volné gravitační spouštění se provádělo především na dlouhých a příkrých svazích nad 20° sklonu. Pracovníci dali dřevu impulz k pohybu, nejčastěji sapinami natočením čela kmene po svahu dolů a kmen se dal do pohybu. Jednalo se o velice nešetrný a nehospodárný způsob a docházelo k poškození jak soustřeďovaného dříví, tak okolního stojícího porostu.

Určitým zdokonalením bylo soustřeďování ve smycích, což byla uměle připravená dráha podobná bobové sportovní dráze. Výřezy se k dráze ručně snesly a vložily se do dráhy, ve které se přesouvaly po spádnici do údolí. Dráha se skládala ze segmentů, které se k sobě spojovaly jako skládačka a vytvořily souvislou dráhu. Segmenty smykové dráhy se vyráběly v minulosti pouze ze dřeva, šlo o vydlabané kmeny. V současné době, kdy se gravitační spouštění dříví v mobilních smycích vrací na některých místech světa, se vyrábějí z plechu nebo z plastických hmot. V mobilní smykové dráze může proudit i voda, aby podpořila klouzání výřezů v dráze. Toho se docilovalo odkloněním potoka, případně pramenu do koryta smyku. Kromě manuálního snášení a vyklizování za pomocí různých vozíků jsou tyto metody uplatnitelné především na svazích. Na rovinách a mírných svazích byly k soustřeďování používány převážně animální potahy, protože gravitační sílu šlo využít jen omezeně. Koňské a volské potahy byly v lesnictví tradičním způsobem soustřeďování dříví. Dříví se soustřeďovalo především v zimních měsících, kdy potahy nebyly využívány k polním pracím, protože potahů pracujících výhradně v lesnictví bylo velmi málo. Před rokem 1945 bylo potahové soustřeďování dříví takřka jediným způsobem soustřeďování na našem území, výjimku tvořily hory, kde bylo používáno manuální a gravitační soustřeďování.

Ústup tradičního potahového hospodářství byl velice pozvolný a teprve v roce 1956 podíl mechanizovaného soustřeďování dříví přesáhl 17 %. V roce 1965 přesáhl podíl mechanizovaného soustřeďování polovinu objemu soustředěného dříví. Úbytek potahů a rozvoj mechanizovaného soustřeďování byl dán především politickým uspořádáním tehdejšího Československa a socializací venkova. Na vesnicích byla zakládána jednotná zemědělská družstva, práce na polích byla mechanizována a soukromá hospodářství zabavována a rušena. Na takový úbytek pracovních sil muselo lesní hospodářství pružně reagovat a hledat náhradní alternativu soustřeďování dříví. Nejprve se mechanizační prostředky na soustřeďování dříví k nám dovážely a posléze se u nás  započalo s výrobou speciálních mechanizačních prostředků určených k soustřeďování dříví. Šlo zejména o speciální traktorové nástavby, které měly maximálně zefektivnit traktorové soustřeďování dříví.

Autor: Ondřej Smetana

Poslední komentáře

Tabulky pro výpočet
Dobrý den, 1) Délka kulatiny by mohla zůstávat dok
Husqvarna 560 XP
mam 560xp i 562xp a nemuzu si je vynachvalit,sem t
Husqvarna 560 XP
Mam pilu přes 3 roky - těžby, probírky, prořezávky

Poslední v diskuzi

Obrázky v galerii

Bottom Image Bottom Image Bottom Image Bottom Image

Bottom Image Bottom Image Bottom Image Bottom Image