Bílá ´88

Letos, již podvanácté, se sjeli mladí lesáci ze středních odborných učilišť učebních oborů mechanizátor lesní výroby, mechanik opravář, vodař a žáci z Chvalčova na celostátní přehlídku soutěží v odborných dovednostech, kopané a technické tvořivosti. Do středního odborného učiliště lesnického v Bílé přijeli žáci, kteří byli vybráni podle výběrového klíče Správy pro výchovu a vzděláváni pracovníků v lesním a vodním hospodářství v Benešově na základě výsledků z učilištních kol soutěží odborných dovedností.

Soutěže probíhaly ve dnech 21. a 22. června 1988. Záštitu nad celoresortní přehlídkou převzaly: ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR, Český výbor odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství, okresní výbor Komunistické strany Československa ve Frýdku-Místku a Severomoravské státní lesy Krnov. Kritéria soutěží byla u učebního oboru mechanizátor lesni výroby převzata z mezinárodních pravidel Zenit a doplněna prvky některých disciplín pro střední odborná učiliště. Soutěžilo se ve dvou oblastech: v obecné a odborné. Obecná část obsahuje: test první pomoci, praktické poskytnutí první pomoci, test z pravidel silničního provozu (vyhláška 100/75 Sb. ) a odborný test. V odborné části jsou obsaženy disciplíny : kácení stromu na cíl jednomužnou motorovou pilou, odvětvování, příprava motorové pily k práci, zkracování výřezů kombinovaným řezem, zkracování řezů na podložce, jízda zručnosti s lesním kolovým traktorem a práce s hydraulickou rukou.

 

 

Odvětvování jednomužnou motorovou pilou: bez suku, bezpečně a v co nejkratším čase

 

Výsledky XII.kola soutěží odborných dovedností

pořadí družstev:

1. Střední odborné učiliště Obora Kněžičky

2. Střední odborné učiliště Abertamy

3. Střední odborné učiliště Bzenec

jednotlivci:

1. Radek Brabec, SOU Obora Kněžičky

2. Petr Císař, SOU Písky u Křivoklátu

3. Ladislav Duchlebný, SOU Bílá

 

Hlavní disciplína - kácení stromu na cíl

Příprava motorové pily k práci, nejen správně, ale také včas