Abertamy ´92

Týden po úspěšně uspořádaném republikovém kole "Dřevorubec 92" bylo SOU Abertamy pořadatelem další významné republikové soutěže -!Odborné dovednosti žáků SOUL". Přípravy probíhaly souběžně s přípravami na "Dřevorubce" a na doladění zbyly pouze 3 dny. Jak je však na SOU Abertamy obvyklé, bylo opět vše perfektně připraveno, včetně hezkého počasí. Soutěž odborných dovedností je svým rozsahem disciplín mnohem početnější a tím i mnohem náročnější na přípravu i zajištění vlastního průběhu soutěže než "Dřevorubec".

Cenu pro vítěze soutěží -motorovou pilu -přejímá Martin Krůza ze SOU Abertamy

 

Žáci učebního oboru "Mechanlzátor lesní výroby" soutěžili v těchto disciplínách:

-Poznávání semen, dřeva listů lesních dřevin

-Praktické provedení první pomoci

-Kácení

-Odvětvování

-Montáž řezací části JMP

-Kombinovaný řez

-Řez na podložce

-Jízda s lesním kolovým traktorem

Takže široce pojatá soutěž dokonale a všestranně prověřila připravenost žáků SOU lesnických na povolání.

 

V Abertamech byly předány zástupcům jednotlivých učilišť ceny za umístění v soutěží ve sběru semen lesních dřevin - Třebnice, Březina, Lesonice, Šternberk

 

V soutěži jednotlivců bylo pořadí následující:

1. Martin Krůza -SOU Abertamy 2066 bodů

2. Jan Klier -SOU Abertamy  2061 bodů

3. Libor Hák -SOU Lesonice 2042 bodů

4 . Zdeněk Novák -SOU Hejnice 2035 bodů

5. Hubert Drong  -SOU Bífá  2020 bodů

 

V soutěži družstev:

1. SOU Abertamy 4127 bodů

2. SOU Hejnice 3910 bodů

3 . SOU Vimperk 3696 bodů

4. SOU Lesonice 3523 bodů

5. SOU Bzenec 3460 bodů

 

Chvíle napětí při hodnocení výkonu v soutěži v jízdě s lesním kolovým traktorem

 

Jako samostatná soutěž byla zařazena "Práce s hydraulickou rukou", jako soutěž jednotlivců.

Pořadí:

1. Hubert Drong -SOU Bílá

2. Radim Gurecký -SOU Bílá

3. Otta Vlna -SOU Březina

4 . Libor Hák -SOU Lesonice

5. Ladislav Kůra -SOU Vimperk

 

Tato soutěž vyžaduje nejen dovednost v ovládání traktoru, ale i přesnost a pečlivost při navalování kulatiny

 

Práce s hydraulickou rukou byla samostatnou soutěží, v níž zvítězili zástupci SOU Bílá

 

Již tradičně se soutěží odborných dovedností žáků SOU zúčastnili jako hosté soutěžící ze Slovenska (letos SOU Modra a SOU Banská Štiavnica] a ze SOU při výchovném ústavu pro mládež ve Chvalčově . Do pořadí na nejlepších místech však nezasáhli.

I při soutěži odborných dovedností žáků se letos poprvé podíleli na cenách sponzoři, zejména Jonsered, Husquarna, Silvaimpex, Sellier -Bellot a také SVV Benešov.

Na slavnostním rámci soutěže při zahájení i při ukončení se již tradičně podíleli trubači -žáci SOU lesnického v Lomnici nad Popelkou.

Svými výsledky žáci v obou učebních oborech prokázali vysokou připravenost pro svá povolání. Soutěž odborných dovedností žáků SOU lesnických Abertamy 92 skončila, ať žije soutěž v roce 1993!