Dřevorubec ´86

Ve dnech 11.-13. června 1986 byla u podniku SmSL Krnov v překrásném prostředí malebných Beskyd na Čeladné-Podolankách uspořádána celostátní soutěž zručnosti lesních dělníků "Dřevorubec ´86".

 

V Beskydech se sešla skutečné nejsilnější domácí konkurence. Nechyběl poslední vítěz této soutěže František Liška z Východoslovenských státních lesů a statků a další vynikající dřevorubci - Karel Kříž z Jihočeských státních lesů, bratři Alexander a Jan Hlavnovci ze Severoslovenských státních lesů Žilina, Karel Daubner s Janem Pospíšilem ze Středočeských státních lesů a také Miroslav Gerža, devítinásobný držitel soutěže o Stříbrnou pilu SmSL Krnov spolu s Josefem Myslikovjanem a Josefem Zapletalem. Není na škodu si připomenout, že Miroslav Gerža spolu s Alexandrem Hlavnou a Jánom Danihelom reprezentovali naši vlast před třemi lety ve finském Mikeli (neoficiální mistrovství světa), kde v nejsilnější konkurenci skončili na výborném třetím místě.

Pořadatelem soutěže byla obě národní ministerstva lesního a vodního hospodářství, Generální ředitelství vojenských lesů a statků, Ústřední výbor odborového svazu dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství a Ústřední výbor socialistického svazu mládeže. Celostátní soutěži předcházely výběrové podnikové soutěže, ze kterých tři nejlepší reprezentovali svůj podnik SL v celostátní soutěži "Dřorubec ´86", do které nastoupilo celkem 36 soutěžících z 12 podniků SL a Generálního ředitelství vojenskýh lesů a statků.

Úvodní projev přednesl v zastoupení podnikového ředitele SmSL Krnov ing. Stanislav Pavlík, výrobně technický náměstek. Velmi srdečně přivítal vzácné hosty, kterými bylí za ÚV KSČ ing. Milan Kudela, CSc., vedoucí oddělení, za ÚVOS Míchal Regulý, předseda, za MLVH SSR ing. Ernest Papay, náměstek ministra, za MLVH ČSR ing. Vladislav Rulec, náměstek ministra, za GŘ VLS plk. ing. Stanislav Bizoň, generální ředitel, za KV KSČ Ostrava RSDr. Karel Vlčák, zemědělský tajemník, za ČVOS ing. Ivo Beránek, předseda, za SVOZ Ladislav Barbinec, předseda, za oblastní výbor ROH VLS Václav Výborný a děkan lesnické fakulty Brno prof. ing. Antonín Čihal, CSc.

Celostátní soutěž otevřel náměstek ministra MLVH ČSR ing. Vladislav Rulec. Ve svém vystoupení poukázal na poslání soutěže. Zdůraznil, že v ní nejde jen o časové rekordy, ale o předvedení zručnosti v ovládání motorové pily, o šetření lesa přesným upřesněním pádu stromu, o šetření dříví, motorové pily a techniky vůbec, a o to hlavní - o zdraví člověka. Vyzvedl skutečnost, že jsou všichni soutěžící ve své profesi na velmi vysoké úrovni a že úspěchem každého je, že se této vrcholné celostátní soutěže zúčastňuje a reprezentuje svůj podnik SL.

 

Vítězná družstva v soutěži "Dřevorubec ´86" 1.SmSL, 2.JčSL, 3.VLS

 

Po dobu dvou dnů soutěžili účastníci v pěti disciplínách: kácení stromů, odvětvování, přípravě motorové pily, odřezávání kotoučů kombinovaným řezem, a v přesnosti odřezávání kotoučů na podložce. Všechny soutěžní disciplíny byly hodnoceny podle mezinárodních pravidel.

Bylo neobyčejným zážitkem sledovat zručnost našich lesních dělníků, jejich virtuozitu a rutinovanost v ovládáni motorové pily. S velkým zájmem přihlíželi výkonům mistrů dřevorubeckého umění všichni účastnici včetně čestných hostů.

Po dvou dnech zdravého soupeření o tituly dřevorubeckých mistrů ČSSR utichl hukot motorových pil a nadešla chvíle hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže. Přímí účastníci mohli nahlédnout do napjatých tváří všech soutěžících pří zapisování výsledků na výsledkovou tabulí. Vždyť také šl0 o hodně - kdo bude novým mistrem republiky a kdo postoupí do družstva ČSSR, které nás bude reprezentovat v září t.r. na mezinárodní soutěží "Dřevorubec '86" v Tatrách.

Závěrečný projev k přítomným přenesl náměstek ministra lesního a vodního hospodářství SSR ing. Ernest Papay. Vysoce ocenil úroveň soutěže, disciplinovanost, mistrovství soutěžících a zdůraznil, že mezi soutěžícími vlastně není poražených. Připomenul, že celostátní soutěž je místem zdokonalování pracovních technologií, zdravé rivality, navázání nových a utužování dřívějších přátelství. S mimořádným uznáním se vyjádřil o přípravě a organizaci celé soutěže a o vytvoření příjemného prostředí nejen pro soutěžící, ale pro všechny návštěvníky v překrásném údolí Čeladenky v beskydských horách.

vlevo: Mezi atraktivní soutěžní disciplíny patřilo i odvětvování

vpravo: Devítinásobný vítěz v soutěži Sříbrná pila a druhý v soutěži jednotlivů - Miroslav Gerža

 

Ke zpestření přispěla nejen výstava "Lesy musí žít", ale i panelová výstava jednotlivých podniků SL, která byla umístěna ve vestibulu a kterou si všichni návštěvníci s velkým zájmem prohlédli. Dala nahlédnout do toho nejlepšiho a nejprogresívnějšího, co v současné době podniky státních lesů mohou ukázat. K všeobecné spokojenosti přispělo i vedení účelového zařízení Bohumínských železáren a drátoven včetně obsluhujícího personálu, který svojí ochotou a bezprostředním přístupem ke všem účastníkům soutěže vytvořil soudružské a přátelské prostředí.

Věříme, že všichni účastníci celostátní soutěže zručnosti lesních dělníků "Dřevorubec '86" budou rádi vzpomínat na tento krásný kout republiky, že se vraceli domů spokojeni, pozváni upřímnými závěrečnými slovy náměstka ministra VLH SSR ing. Papaye "na shledanou v září na mezinárodní soutěži zručnosti lesních dělníků v Tatrách".

 

Odřezávání kotoučů kombinovaným řezem přilákalo diváky

 

Výsledky soutěže zručnosti lesních dělníků "Dřevorubec '86"

Poř. Jméno Podnik SL
Body
1. Kříž Karel
JčSL 1312
2. Gerža Miroslav
SmSL 1300
3. Odstrčilík Zeněk
JmSL 1269
4. Eliáš František
VLS 1227
5. Jelínek Jaromír
JčSL 1215
6. Daubner Karel
StčSL 1185
7. Myslikovjan Josef
SmSL 1150
8. Zapletal Josef
SmSL 1093
9. Hlavna Alexander
SeSL 1075
10. Kačerík Gašpar
VsSL 1071

 

Dílčí výsledky podle jednotlivých soutěžních disciplín

Kácení stromů

1. Gerža Miroslav
SmSL 653
2. Kříž Karel
JčSL 638
3. Jelínek Jaromír
JčSL 571

Odvětvování

1. Dianovský Štefan
SeSL 236

2. Eliáš František

2. Hlavna Alexander

VLS

SeSL

228

228

3. Rutrle Ladislav

3. Odstrčilík Zdeněk

ZsSL

JmSL

224

224

Příprava pily

1. Rutrle Ladislav
ZsSL 86
2. Odstrčilík Zdeněk
JmSL 82
3. Liška František
VsSL 80

Odřezávání kotoučů kombinovaným řezem

1. Pavlus Milan
ZsSL 165
2. Liška František
VsSL 164
3. Pavuk Mikuláš
ZčSL 156

Přesnost zkracování na podložce

1. Liška František
VsSL 281
2. Gerža Miroslav
SmSL 262
3. Daubner Karel
StčSL 261

 

Pořadí družstev (podniků SL)

1. Severomoravské státní lesy

2. Jihočeské státní lesy

3. Vojenské lesy a statky

4. Severoslovenské státní lesy

5. Západoslovenské státní lesy

6. Středočeské státní lesy

7. Jihomoravské státní lesy

8. Západočeské státní lesy

9. Severočeské státní lesy

10. Východočeské státní lesy

11. Středoslovenské státní lesy

12. Východoslovenské státní lesy