Lesonice ´86

Celoresortní přehlídka soutěží žáků učebních oborů resortu MLVH ČSR, pořádaná Správou pro výchovu a vzdělávání pracovníků lesního a vodního hospodářství a Středním odborným učilištěm Lesonice, se konala ve dnech 18. a 19. června 1986.

 

Do Lesoníc přijeli reprezentanti jednotlivých učilišť, kteří se nejlépe umístili v základních kolech, aby soutěžili v odborných dovednostech a prokázali tak, jak jsou připravení pro výkon povolání, které si zvolili. Soudruh Bohuslav Pospíšil, ředitel Správy pro výchovu a vzdělávání při slavnostním zahájení připomněl, že soutěž je také měřítkem výchovně vzdělávacího procesu, zejména odborného výcviku, na jednotlivých učilištích, a to nejen za jeden školní rok, ale za celou učební dobu. Náročné úkoly, které před naši společnost postavil XVII. sjezd KSČ, mohou plnit jen všestranně zdatní a vysoce odborně připravení pracovníci, kvalitně ovládající svoji profesi.

V obecné části soutěže se hodnotilo rozpoznávání dřevin a zásady první pomoci. Druhá část se skládala ze sborky JMP, zápichu, záseku a kácení na cíl. Ve třetí části pak byly hodnoceny testy ze znalosti pravidel silníčního provozu a jízda zručnosti. Podle hodnocení komise  byla úroveň vědomostí a dovedností soutěžících žáků letos celkově vyšší než v minulých letech, nedošlo k porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na dobré úrovni byla také znalost pravidel silníčního provozu, menší nedostatky mělo pouze kácení na trenažéru, projevily se u provádění zápichu. Celkově soutěž odpovídá současným potřebám učebního oboru.

V soutěži družstev se na prvním místě umístilo SOU Hejnice, druhé místo patřilo SOU Abertamy, třetí SOU Písek. Soutěžilo celkem 13 družstev. V jednotlivcích zvítězil Miroslav Lamač ze SOU Hejníce, druhý byl Václav Šmejkal ze SOU Abertamy, třetí Zdeněk Jiruše ze SOU Lomnice nad Popelkou.

 

V disciplíně soustřeďování dříví prokázali soutěžící, že dobře ovládají svou budoucí profesi

 

Jednotlivé výkony žáků byly pozorně sledovány sborem rozhodčích

 

Poslední pokyny před startem

 

vlevo: Při umístění dřeva na skládkách pro sestavení nákladu je nutné dodržet pro všechny soutěžící stejné podmínky

vpravo: Ceny vítězům předává Bohuslav Pospíšil, ředitel správy pro výchovu a vzdělávání pracovníků lesního a vodního hospodářství

 

Závěrem je třeba poděkovat pořadatelům za milé přijetí účastniků i vzornou přípravu soutěží, která přispěla k jejich hladkému průběhu. Celoresortní přehlídka dokázala, že dobře přispívá nejen k prohlubování odborných znalostí soutěžících, ale i těch žáků, kteří se sice do Lesonic neprobojovali, ale zdárně soutěžili v základních kolech.