Lesonice ´87

Již po jedenácté se sjeli vybraní žáci středních odborných učilišť lesnických na celoresortní přehlídku soutěží v odborných dovednostech, kopané a technické tvořivosti žáků učebnich oborů mechanizátor lesní výroby a mechanik opravář pro lesní stroje a zařízení v ČSR.

 

Přehlídka se konala ve dnech 16. a 17. června 1987 ve středním odborném učilišti lesnickém v Lesonicích na Moravě na počest 70. výročí VŘSR. Záštitu nad ní převzaly Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, český výbor odborového svazu pracovniků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství a Okresní výbor KSČ v Třebíči.

Dva dny předváděli mladí lesáci, co umějí. Jejich znalosti a dovednosti, které byly na dobré úrovni, s uznáním ocenili rozhodčí příslušných disciplín. Soutěžilo se v těžbě dříví JMP, soustřeďováni dříví SLKT, práci s hydraulickou rukou a v opravářských činnostech. Letošní úsilí soutěžících a jejich výsledky jsou znásobeny tím, že byly dosaženy za nepříznivého, deštivého počasí. Dík za důstojný průběh soutěží a jejich dobrou úroveň patří všem soutěžícícím, rozhodčím i divákům.

Letos se poprvé zúčastníli soutěží odborných dovedností žáci ze středního odborného učiliště vodohospodářského z Vysokého Mýta a napoprvé si nevedli nejhůře (soutěžíli v práci s JMP).

Již tradíčně se zúčastnili soutěží žáci z výchovného ústavu při SOU lesnickém ve Chvalčově. Jejich umístění v celkovém pořadí dokazuje, že jsou jejich dovednosti a znalosti na slušné úrovni.

Soutěže odborných dovedností byly velmi dobře připraveny, měly hladký průběh i přes nepřízeň počasí.

Poděkováni patří pořadatelům, rozhodčím komisím a v neposlední řadě i žákům za jejich uvědomělý a odpovědný přístup k soutěžím.

Potvrdilo se, že celoresortní přehlídka přispívá k prohlubováni odborných dovednosti a znalostí žáků střednich odborných učilišť lesnických.

 

Stát na stupních vítězů je pro účastníky soutěží vždy nezapomenutelným zážitkem

 

Tradiční soutěžní disciplínou je soustřeďování dříví SLKT

 

Výsledky soutěží XI. ročníku

I. Těžba a soustřeďování dříví

Pořadí družstev:

1. SOUL Hejnice

2. SOUL Třebnice

3. SOUL Vimperk

Jednotlivci:

1. Petr Pour, SOUL Hejnice

2. Pavel Špacír, SOUL Hejnice

3. Josef Krejčí, SOUL Třebnice

II. Práce s hydraulickou rukou

Pořadí družstev:

1. SOUL Šternberk

2. SOUL Třebnice

3. SOUL Lomnice nad Popelkou

Jednotlivci:

1. Aleš Benda, SOUL Písky u Křivoklátu

2. Petr Šimek, SOUL Šternberk

3. Josef Krejčí, SOUL Třebnice

III. Semenářská soutěž

Pořadí středních odborných učilišt:

1. Třebnice

2. Vimperk

3. Abertamy

Pořadí mistrů odborné výchovy:

1. Ing. Pavel Malkovský, SOUL Vimperk

2. František Hrůša, SOUL Třebnice

3. Vladimír Gahura, SOUL Bzenec

4. Karel Hronek, SOUL Vimperk

Pořadí žáků:

1. Hubert Babor, SOUL Vimperk

2. Petr Červinka, SOUL Třebnice

3. Jiří Schwarz, SOUL Vimperk

4. Zdeněk Babiček, SOUL Bzenec

5. Marcel Mann, SOUL Vimperk

6. Aleš Mašek, SOUL Vimperk

7. Luboš Tichý, SOUL Abertamy

8. Marek Hurban, SOUL Bzenec

9. Luboš Frank, SOUL Třebnice

10. Rudolf Pavlovič, SOUL Vimperk